Thông tin truyện Không Gặp Thượng Tiên 300 Năm

Không Gặp Thượng Tiên 300 Năm

Không Gặp Thượng Tiên 300 Năm

 Tác giả:

 Thể loại:

BoyLove

 Tình trạng:

29 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Trong hàng nghìn hàng vạn tà ma trên thế giới này, ở Chiếu dạ thành chiếm một nửa, nửa còn lại đều chết ở phía bắc thành Thương Lang dưới tay Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên. Chỉ có một ma đầu bị cầm tù 25 năm là vẫn còn sống. Đó chính là Ô Hành Tuyết – thành chủ của Chiếu dạ thành.
 


Bình luận