Thông tin truyện Nữ Đế Phản Diện Đến Rồi Đây!

Nữ Đế Phản Diện Đến Rồi Đây!

Nữ Đế Phản Diện Đến Rồi Đây!

 Tác giả:

 Thể loại:

Chuyển sinh

 Tình trạng:

5 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Minh Thù vì bị tai nạn mà đến một thế giới khác, đồng thời bị ràng buộc với hệ thống Hòa Hài Hào. Nếu cô muốn rời khỏi thế giới này, thì phải du hành đến các thế giới, hoàn thành các nhiệm vụ. Mà nội dung nhiệm vụ, chính là đánh bại “nhân vật chính” có ngón tay vàng làm việc ác khắp nơi thông qua việc “du hành thời gian”, “tái sinh” và các phương tiện khác. Khiến bọn họ mất đi ngón tay vàng và biến mất, để duy trì sự cân bằng vốn có của thế giới.


Bình luận